Типични повреди при климатиците и какво да правим

Климатика не работи
Преди да се обадите в сервиза проверете:
- Дали захранващият кабел не е изключен
- Дали предпазителя не е изгорял
- Дали са изтощени батериите на дистанционното
- Настройките на таймера за включване след определено време
- Проверете за работа на други излъчватели в близост до климатика
- Проверете дали входящия и изходящия въздушен поток не са блокирани
- Проверете дали филтъра е почистен
- Дали не са прекалено много хората в стаята
- Дали прозорците и вратите са затворени
- Проверете скоростта на вентилатора, дали зададената температура е неподходяща.


Дистанционното не работи
- Когато климатика е в нощен режим, компресора спира да работи за повече от 30 секунди, при което вентилатора също спира, изключение прави режим изсушаване.
- Когато климатика е в режим изсушаване скоростта на вентилатора не може да се контролира непрекъснато
- Когато климатика е в режим охлаждане или изсушаване той извършва и операция размразяване, при което скоростта на вентилатора не може да се контролира
- Когато климатика е в режим отопление той извършва и операция охлаждане при претоварване, при което скоростта на вентилатора не може да се контролира.

Последни статии
© 2015 Всички права запазени