Сервиз и поддръжка на климатика.

Добрата поддръжка и своевременна профилактика на климатика удължава неговия живот и запазва енергийните му характеристики.
Внимание:
1.Спрете климатика от дистанционното и изключете захранващия кабел преди сервизиране или почистване.
2.Когато почиствате климатика не стъпвайте на нестабилни предмети. Може да се нараните.
3.Не докосвайте металните части на климатика когато сте свалили предния панел. Това може да доведе до наранявания.
За да почистите добре пластмасовия панел, използвайте мека и влажна кърпа.

Почистване на предния панел и дистанционното управление
Внимание!
1.Не почиствайте климатика с вода, това може да доведе до токов удар.
2.Не почиствайте дистанционното с вода.
3.Не почиствайте с препарати на спиртна, бензинова или маслена друга основа.
4.При почистване не натискайте много силно предния панел, защото може да го счупите.
5.Не почиствайте климатика или дистанционното с метални четки, може да увредите повърхността им.

Почистване на въздушния филтър
1.Спрете климатика от дистанционното и изключете захранващия кабел от контакта.
2.Отворете предния панел
3.Повдигнете изпъкналата част и я издърпайте надолу докато излезе филтъра.
4.Почистете филтъра с прахосмукачка или вода. Ако е много замърсен го почистете с топла сапунена вода или мек почистващ препарат. Изсушете го на сянка.
5.Поставете го обратно на мястото му и затворете предния панел.
ЗАБЕЛЕЖКА
Филтърът трябва да се почиства поне веднъж на две седмици, за да не се намали капацитета на охлаждане и отопление на климатика.
Не почиствайте въздушния филтър с метална четка, това може да го повреди.

Последни статии
© 2015 Всички права запазени