История на климатиците Daikin

Как се е развивала компанията и производството на климатична техника Дайкин във времето

Началото е през октомври 1924 година, когато Акира Ямада основава компанията Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd. (OKKL). "Kinzoku" в превод означава "метални изделия" или "машиностроене", и по това време дейността на компанията е ориентирана в производството на тръби, използвани в радиаторите на самолетите. В началото на 30-те години основното направление в производството на фирмата става хладилната техника и вентилацията. По това време в Япония са произведени първите собствени флуоро-съдържащи хладилни агенти и през 1936 година в компанията на Ямада е пусната първата установка за климатизиране на въздуха във влаковете. Тя получила име Mifujirator.

Компанията се запазила по време на втората световна война и следвоенните години. С помощта на правителствени поръчки, фирмата преживява и инфлацията на следвоенните години, и засиленото присъствие на големи западни фирми на японския пазар. Компанията винаги е сред най-големите японски производители устремени към последните технически достижения. През 1951 година са разработени първите компактни кондиционери. Osaka Kinzoku Kogyo Co. Ltd. започва снабдяването на министерството на свръзките, активно използващо системи за контрол на температурата и влажността на въздуха.

През 1957 се появява ротационни компресор – най-малкия херметичен компресор в Япония в този момент. Топлинната помпа е създадена през 1958 година.

Познатото за нас име Daikin се появява в 1963 година при поредното преименуване на фирмата – този път в Daikin Kogyo Co. Ltd. (DKC). Фирмата вече произвежда климатици не само за влаковете. През 1965 година, оборудване Daikin е монтирано в заводите Fuji, на корабите отпавящи се на нова антарктическа експедиция, на търговски съдове и на туристически автобуси. Тласък в развитието дала и токийската олимпиада през 1964 година, когато трябвало да се климатизират множескво високи згради с подземни паркове и други институции. Появява се отделен завод за производсво на покривни климатици (roof-top). През 1966 година започнало масово производство на центробежни чилъри.

През 1969 година е произведена сплит-система, позволяваща няколко вътрешни блока да работят с един външен (Multi-Split). Следващото епохално събитие е появяването през 1982 година на системи с променлив разход на хладилния агент (VRV). Причина била общата икономическа ситуация в страната: енергийната криза през 70-те години дала тласък в разработките практически във всички сфери на промишлеността, а за климатиците това означава нов етап в развитието на технологията при климатизиране на големи здания. Втора поколение такива системи, вече модернизирани за изполване на агенти не застрашаващи озоновия слой на Земята, се появяват през 2003 година.

Паралелно е вървяло и проникването на техника Daikin в Европа. През 1973 година в Белгия е открита компанията Daikin Europe N.V., през 2003- Daikin Industries Czech Republic. Новите заводи позволили използване на целия потенциал на Daikin, съкращавайки при това на пътя до крайния клиент и стойността на продукцията.

В момента Daikin е една от многото големи компании, напълно специализирана в областта на климатичната техника. Няма автомобили или кораби Daikin, но има системи за климатизиране, компресори, фреони и масла за тях които са се доказали като едни от най-добрите в продължение на десетилетия.

В момента компанията има 12 завода, към 30000 служители по целия свят и повече от 3200 патента на изобретения.

Последни статии
© 2015 Всички права запазени